Rasstandard & Historia

Grupp 9

  • Liten sällskapshund
  • Lång vit päls, av bomullsaktig kvalitet
  • Runda mörka ögon med ett livligt och intelligent uttryck
  • Rasen är glad och stabil och MYCKET sällskaplig!
  • Anpassar sig lätt till alla livsstilar
  • Temperamentet är ett av rasens huvudsakliga kännetäcken
  • Samt pälsen! Den ska vara mycket mjuk, tät och riklig.
  • Grundfärgen ska vara vit, spår av ljusgrått eller rödskimmer är tillåten på öron
  • Eller spår av dessa tolereras på andra ställen av kroppen men helhetsintrycket ska vara vit.

På 1500-talet  var små vita hundar med på fartyg som rått fångare/sällskapshundar till fina damer ombord. Under stormar utanför Madagaskars kust förliste fartyg och de små hundarna lyckades att simma i land. De blev vildhundar och förökade sig med andra hundar som levde på ön. De lärde sig att överleva och överlista sina fiender. Blandningen blev till slut Coton De Tuléar!

Namnet Coton är Franska för Bomull och Tuléar syftar på den nuvarande hamnstaden Toliara på  Madagaskar

De blev en vall/vakt/gårdshund.

Enligt sägnen användes de för att valla ner boskapen till floder/vattendrag. Väl nere fick de springa fritt och leka. Deras egenskap är att hoppa högt och snurra 360grader, vilket gjorde krokodilerna nyfikna på dessa små hoppande vita lurvar. En och annan klarade sig säkert inte… efter det, kallas de krokodiljägare…

Coton De Tuléar är också omtalade som Chien Royal De Madagascar. De användes som gåvor till kungen och andra adliga.
Snabbt blev de populära och fick bara ägas av kungligt och adliga personer…

1971 blev Cottarna en erkänd ras i FCI (internationella hundorganisationen heter på franska Fédération Cynologique Internationale och förkortas FCI)

De första hundarna importerades till Sverige från Holland och Belgien

1994 bildades Coton Klubben

Ursprungstemperamentet är väl bevarat
Cotten är mycket tillgiven sin ägare!

Viktigaste dragen för en typisk Cotte är:

Glad, tjusande, optimistisk, outtröttlig, alltid positiv!
Karaktären kommer bra överens med större hundar, därför att de inte vet att de är en liten hund till växten!